fbpx

Yeni Yıl, Noel Yortusu, Ağaç ve Hindi Katliamı

Şu anda kullanılmakta olan Takvim, Papaz Gregorien’in(Gregoryan) hazırlamış olduğu Takvim’dir.
İslami Takvim ise; Rumi veya Hicri Takvim’dir ki, İslama göre Yılbaşı 1 Muharrem’dir.  Diğer bir deyimle; Müslümanların Yılbaşı’sı, Arabî aylardan Muharrem ayı ile başlar.

Ağaç katliamı
Fatih Sultan Muhammed(Mehmed)han hazretleri: “Ormanlarımdan bir dal kesenin, başın keserim.”diye ferman buyurmuş. Ormanlarda bulunan yaşlı, kuru ve çürük ağaçlar temizlenmiş yerine hemen yenileri dikilmiştir. Şimdi ise yılbaşı geceleri çam ağacı veya dalı keserek ağaç katliamı yapılmaktadır. Gencecik körpe çamlar kesilmekte yerine yenisi dikilmediği gibi uzun bir ömür yaşayacak olan ağaçlar katledilmektedir. Oysa çam ağacı veya çam türevi ağaçların bir dalı kesilse veya budansa onun yerine başka bir tarafından filiz vermez. Diğer ağaçlar ise kesildiği yerin bir başka tarafından filiz verir. İllaki ben yılbaşı gecesi çam dalı/ağacı altında yılbaşı yapacağım diyor isen yapay çam ağaçveya dalları var onlardan al.

HİCRİ YILBAŞI ve YENİ YIL
Yeni Yıla girerken Noel Baba, Milad ve Takvim değişikliği olur. Acaba  İslam’a göre bunların hükmü nedir? Hindi kesip yemek, başka bir zaman olmaz mı? Olur tabiî ki.

Her sene 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece yani Yılbaşı gecesi içkili ziyafetler verilir, sabahlara kadar disko veya diğer eğlence yerleri bar ve pavyon’larda ter ter tepinir, sözüm onlara yeni yıla giriş kutlarlar.

Nedir? Milad veya yılbaşı. Hz. İsa (A.S.) nın doğumunu Hristiyan alemi Milad olarak kabul eder ve her yılbaşında bunun kutlamasını yaparlar. Aslında; Hz. İsa (A.S.) tam yılbaşında da doğmamıştır. Amma onlar öyle kabul etmiştirler vede kutlarlar. Onların bu kutlamasından bize ne diye düşündünüz mü hiç?

Hristiyan alemi, Bırakın bizim Peygamber Efendimiz (S.A.V.) in doğum gününü kutlamayı, Ona gazetelerinde hakaret amiz sözler yazar, karikatürler yayınlarlar. Bizim bunlara seyirci kaldığımız yetmiyormuş gibi. Onlarında yılbaşı ve Noel yortularına, Eğlenmek ve Hindi kesmek suretiyle yardımcı oluruz.

Şu anda kullanılan takvim, Papaz Gregorien’in hazırlamış olduğu Takvim’dir. İslami takvim ise; Rumi veya Hicri Takvim’dir ki, İslama göre Yılbaşı 1 Muharrem’dir. Diğer bir deyimle; Müslümanların Yılbaşı’sı, Arabî aylardan Muharrem ayı ile başlar.

Müslümanlara sorsak, sizler Hristiyan âleminin yılbaşı kutlamalarına katılıyorsunuz. Onlar da sizim Yılbaşı kutlamalarınıza veya Peygamber Efendimizin Doğum günü manasına gelen Mevlidi Şerif veya Kutlu Doğum Haftasını Kutluyorlar mı? Hiçbir Müslüman çıkıp ta evet kutluyorlar demez ve diyemez. Çünkü Hristiyan alemi böyle bir şey yapmaz ve yapamaz.

Hristiyan Âlemi, Muharref(Tahrif edilmiş-papazlar tarafından bozulmuş)olan ellerin deki İncil’lerde ki bunlar(Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır.) o kitaplara uyarlar. Papaz Efendileri ne dediyse aynını uygularlar. Birde hiç meydana çıkarmadıkları bir İncil’leri vardır ki oda, Barnabas veya Barnaba İncil’idir.

Çünkü onda da; Aynen Kur’anı Kerim’de geçtiği gibi( İsmühü Ahmed=Ahmed isimli bir Peygamber, bir uyarıcı gelecektir.)sözü Barnaba İncilinde, onların lisanına göre Faraklit gelecektir. Faraklit(Uyarıcı)sözü vardır ve yazılıdır.

Amma velâkin, Hristiyan âleminde günah işleyen kişilerin; Kilisede Papaz önünde günah çıkarma(Tenasüh) ayinleri vardır. Bu günah çıkarma ayinlerinden, günahın büyüklük ve küçüklüğüne göre para alırlar. Bundan dolayı da Barnabas veya Barnaba İncilini meydana çıkarmazlar. Çünkü çıkarsalar, o papazlar bir daha günah çıkarma (Tenasüh) yapamayacaklar ve parada kazanamayacaklar. Neden? Zira Barnaba İncilindeki anlatıma göre; Hristiyan Âlemi İslamı tercih edecek ve Müslüman olacaktır.

İnneddine indallahil İslam (Allah C.C. indinde en makbul DİN İSLAM’dır.) Sözü tekrar İnkişaf edecektir. Ki  “size bir Uyarıcı(Faraklit) gelecektir” sözüyle Hristiyan Âlemi İslamı tercih edecek ve Müslüman olacaktır.

Hindi Katliamı
Kümes hayvanlarından olan hindinin asıl adı bilinmiyor. Türkiye’ye Hindistan’dan getirildiği için ana vatanına binaen kısaca Hindi denilmiştir. İngiltere’ye de Türkiye’den gittiği için Türkey denilmiştir. Yani İngilizler bize açıkça Hindi demektedir. Onun için Türkiye’de üretilen malların üzerinde eskiden Madein Türkey yazıyor iken, şimdi kısaca T.M. yani Türk malı yazmaktadır.

Hindi kesip yemeğe gelince; Bunu yılbaşından değişik bir zamanda yapılırsa; Hem Helal olan bir şey Haramlaştırılmamış olduğu gibi, Hristiyan Âlemi’ nede dolaylı bile olsa katkıda bulunmaz. Çünkü İnsan bir bilerek ve birde bilmeyerek günaha girer. Bizden uyarması; Yarın Hesap gününde sorulduğu zaman, Ya Rabbi; Biz uyarmıştık. Deriz.

Noel gecesi Batı’da Roma Saint Pietro Kilisesi’nde bizzat Papa’nın yönetiminde büyük dini ayin düzenlenir. Noel ağacı, Noel Baba kavramları, tüm yönleriyle Pagan, Roma ve Batı kaynaklıdır. Ne Türk kültüründe ve ne de İslam medeniyetinde yeri yoktur.

Hristiyan dünyasında Hz İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen Noel, Batı Hristiyanlığı’nda (Katolik Kilisesi) Aralık’ın 24’ünü 25’ine bağlayan, Doğu Hıristiyanlığı’nda (Ortodoks Kilisesi) ise Ocak’ın 5’ini 6’sına bağlayan gece olarak kabul edilmesine rağmen, bizde yılbaşı gecesi ile özdeşleştirilmiş durumdadır.

Bu gece Batı’da Roma Saint Pietro Kilisesi’nde bizzat Papa’nın yönetimindeki ayin başta olmak üzere özellikle merkezî kiliselerde büyük dini ayinler düzenlenir. Her ülkenin birçok ulusal televizyonu bu ayinleri canlı olarak yayınlar. Bu vesileyle Hristiyanlar manevi bir atmosfer içerisine girerler ve eğlenceden uzak dururlar.

Yani Noel eğlencesi değil Noel ayini yaparlar, ancak yılbaşı gecesi genel ahlak kurallarını da dikkate almayacak derecede eğlencede aşırı giderler. Noel Baba ve Noel Ağacı gibi figürleri genellikle Noel günleriyle irtibatlandırmalarına rağmen, bizde bunlar yılbaşı ile gündeme getirilmektedir.

Bunlar esasında birer pagan adeti olmasına rağmen yine bizde büyük bir kesim tarafından benimsenmekte ve benimsetilmeye çalışılmaktadır. Yani konunun boyutları insanımız tarafından yeterince bilinmemekte ve bu yüzden karşılıklı suçlamalara kadar varan münakaşalara sebep olmaktadır. Dolayısıyla yıllardır ülkemizde kavram kargaşasından kaynaklanan bir anlaşmazlık sürüp gitmektedir.

NOEL KELİMESİ’NİN KÖKENİ:
Bu sebeple yılbaşlarında konunun ilmi olarak ele alınıp incelenmesinde ve boyutlarının ortaya konularak insanların bilinçlendirilmesinde fayda vardır. Bu amaçla Noel’in ne olduğu ile ilgili özetle şunları söyleyebiliriz:
Noel, kök itibariyle Galya dilindeki (Keltce) yeni manasına gelen “noio” (Brötonca “neuz” ve Grekce “neos”) ile güneş manasına gelen “hel” in (Brötonca “hed” ve Grekce “helios”) birleşmesiyle meydana gelmekte ve “yeni güneş” sözünü ifade etmektedir.

Kışın gündönümü anında güneşin yeniden doğuşuna işaret eden bu kelime Latince “calendas” terimiyle ifade edilen “ilk gün, ayın yeni günü” manalarına gelmektedir.

Paganlarda yeni yılın başlangıcında yapılan şenliklere ad olmuştur (Michel Meslin, “Noel et Epiphanie”, Dictionnaire des Religions, Sous la Direction de Paul Poupard, Paris 1993, II,1435.). Mutlu bir olayı, örneğin tahtın mirasçısı büyük şahsın gelişini selamlamak ve bu doğumu bayram maksadıyla kutlamak için Roma döneminde yaşayan insanlar duygularını “Noel! Noel”! Diye çığlık atarak dile getirirlerdi.

Fransızca’da “haber” manasına gelen “nouvelle” kelimesinin de hem lafız ve hem de anlam olarak “Noel” kelimesine yakın olması yukarıdaki ifadeyle örtüşmektedir. Menşe olarak Hıristiyanlığa ait bir kelime olmamasına rağmen, dini çerçevede ele alındığında, Hz. İsa’nın doğumunu çağrıştıran ve “doğum günü” manasına gelen Latince “natalis” teriminden türetildiği belirtilmektedir (Catherine Lepagnol, Biografie du Pere Noel, Paris 1979, s. 11).

Buradan hareketle insanlara bir ışık getiren “Tanrı’nın Oğlu”nun, yeryüzünde Tanrı’nın cisimleşmiş bir şekli olarak görünmesidir ve bu bağlamda İsa’nın doğuşunun hatırasına kutlanan bir bayramdır” tarzında izahlar da yapılmaktadır.

İngilizce’de Noel, “Mesih’in ayini” manasına gelen “christmas” terimi ile ifade edilmektedir. Almanca’da “kutsanmış gece” demek olan “weihnachten” kelimesi Noel yerine kullanılmaktadır. “Mütternacht” veya “modranech” terimleri “Noel Gecesi”nin Hıristiyanlığın doğuşundan önce “anneler gecesi” manasına kutlandığını belirtmektedir.

YILBAŞI KUTLAMALARI(Milad)
Noel yerine Doğu Hristiyanlığı’nda kullanılan Epiphanie terimine gelince, bu da Hz. İsa'(A.S.)nın doğumundan yaklaşık 239 sene önce “Işık Bayramı” olarak kutlanan ve kışın gündönümüne rastlayan bir bayramın adıdır.

Doğu Hristiyanlığı’na göre Milad’ın başlarında Kral Tiberus döneminde Hz. İsa(A.S.) doğduğunda İskenderiye’de ve bütün Yakındoğu’da Jülien takviminin 6 Ocak’ına doğru kışın gündönümünde törenler yapılmaktaydı. Aynı dönemde Grekler de Ocak ayının 5’ini 6’sına bağlayan gece Korion Tapınağı’nda ellerinde meşaleler bulunan büyük bir ayin alayı tarafından Aion dedikleri Zaman’ın doğuşunu şarkı söyleyerek kutluyorlardı.

Şarkılarında şu sözler yer almaktaydı: “Bakire doğurdu, ışık çoğalıyor, bakire Aion’u doğurdu”. Grekler’in, Osiris’in eski bir ritüelini Helenleştirmek suretiyle böyle bir kutlamada bulundukları belirtilmektedir. Zira o dönemlerde Mısır’da kutlanan gündönümü bayramlarında ışığın arttığına, Nil sularının ise büyüsel bir tedavi gücüne sahip bulunduğuna, bu günün mucizelerle dolu olduğuna ve akarsuların su yerine şarap olarak aktığına inanılırdı.

İlk önceleri Aion diye bilinen bu bayram sonraları doğum manasına gelen genethlia ve daha sonra da “Tanrı’nın yeryüzünde görünüşü” anlamında Epiphanie olarak isimlendirilecektir. Önceleri İsa’nın Ürdün nehri sularında vaftiz oluşunun ve dünyada ilk görünüşünün hatırasına kutlanırdı. IV. yüzyıldan itibaren ise, Greklerin Aion’un doğumu adına kutladıkları bayramın yerini aldı. Artık Hz.İsa'(A.S.)nın doğumu adına kutlanmaya başlandı.

Sonuç olarak Noel ve Yılbaşı olayı gerek bayram, gerek Noel ağacı, gerekse Noel Baba kavramları açısından tüm yönleriyle Pagan, Roma ve Batı kaynaklıdır. Günümüzde Hristiyan dünyasında yılbaşıyla karıştırılmamakta, Hz. İsa'(A.S.)nın doğum günü olarak kabul edilen 24–25 Aralık gecesi kutlanmaktadır.

Ülkemizde ise yılbaşı ile özdeşleştirilmekte, Noel Baba, Noel Ağacı mitleri yılbaşı için ortaya çıkarılmaktadır. Yılbaşında her yer Noel Baba gösterileriyle ve acımasızca kesilen gencecik çam ağaçlarıyla dolmaktadır. Yeni gelen yılın en geniş anlamda insanlık için her açıdan hayırlı ve güzel devam etmesini arzu etmeye yönelik dua amaçlı kutlamalar tasvip hatta tavsiye edilebilir.

Ancak ne Türk kültüründe ve ne de İslam medeniyetinde asla yeri olmayan pagan, Roma ve Hristiyan Batı kaynaklı tarzda içkili, kumarlı, sınır tanımayan eğlence dolu bir yılbaşı kutlamasını tasvip etmek uygun değildir.

Bir daha ki yazımda buluşuncaya dek, kalın sağlıcakla.

Mustafa Hamdullah ERGİN

hamdullahergin@gmail.com

GEYVE GÜNDEM

Kaynakça:
Kur’an-ı Kerim
(Osmanlıca-Türkçe Lügat)
(İslam Ansiklopedisi)
(Catherine Lepagnol, s. 11).
(Meydan Larousse)
(Ana Britannica)
(G. Tümer-A.Küçük, Dinler Tarihi)
(Michel Meslin, “Noel et Epiphanie)

 

Etiketler

Yorum Yaz

Başa dön tuşu
Kapalı