TCDD’den Doğançay’da kamulaştırma

TCDD, Geyve Doğançay'da kamulaştırma talebinde bulundu. T.C. Devlet Demiryolları, Geyve'nin Doğançay mahallesinden geçen Yüksek Hızlı Tren Hattı nedeniyle toplam 7.361,14 metre karelik 3 arazi için kamulaştırma davası açtı.

İşte TCDD, Geyve Doğançay’da kamulaştırma talebinde bulunduğu ilan

İ L A N

GEYVE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
 
Davacı T.C.D.D. Genel Müdürlüğü tarafından Mahkememizin aşağıda Esas numaraları belirtilen dosyaları ile davalılar aleyhine mahkememize açılan “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil” davalarının yapılan yargılaması sırasında verilen tensip ara kararları uyarınca; Mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarına ilişkin Ankara- İstanbul Hızlı Tren kapsamında Doğançay ripajı ilk kısım Alifuatpaşa- Doğançay arası yaklaşık 670.000 m2 lik alanların ve üzerindeki muhdesatların kamulaştırılması amacıyla TCDD Yönetim Kurulunun 29/06/2013 tarih ve 17/172 sayılı kararı ile kamu Yararı kararı alınmış olup, iş bu karar 22/07/2013 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanmış ve yine Bakanlar Kurulunun 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5210 sayılı kararı ile de TCDD Genel Müdürlüğünce yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 27. maddesinin uygulanacağının kararlaştırıldığı, Bunun üzerine davacı tarafından, dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak davalılarla uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, davacı tarafça mahkememizin 2020434, 2020/435 ve 2020/436 esas sayılı dosyaları ile 2942 S.K.’nun 4650 S.Y. ile değişik 10.maddesi uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve terkinine karar verilmesi talebi ile dava açıldığı ve dosyaların duruşma gününün 02/12/2020 tarihine bırakıldığı;
Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabileceği, açılacak davalarda Husumetin T.C.D.D. Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davacı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Geyve Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve 02/12/2020 günü saat 10:45’den itibaren Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunulması gerekmektedir.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. md.si uyarınca ilan olunur.

SIRAESASDAVALILAR/MALİKLERKamulaştırılması Talep Edilen TaşınmazALAN
12020/434Recai KEÇECİ,Hakan YENİDOĞDU,
Huriye DEMİRCİ, Reha Özgür DEMİRCİ,
Sena Özde DEMİRCİ, Neziha HANCIOĞLU,
Ayşe HANCIOĞLU, Cavit HANCIOĞLU,
Cemal HANCIOĞLU, Cemal HANCIOĞLU,
Havva HANCIOĞLU, Yasin HANCIOĞLU,
Emrah HANCIOĞLU, Ahmet GÜMÜŞTEN,
Ayşe KAYA, Meryem SEVER,
Mustafa GÜMÜŞTEN, Aysel BÖYÜK,Metin GÜMÜŞTEN,Hamdiye ÖZTÜRK,
Murat ÖZTÜRK, İsa ÖZTÜRK, Filiz ÖZKAN,
Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançay mah. 129 ada 19 parsel4.278,35 m²
22020/435Mevlüde KARA, Paşa HANCIOĞLU,
Gülseren ŞİMŞEK, Bahriye YILMAZ,
Gülcihan KABİL, Hidayet ÇALIŞ,
Yusuf ÇALIŞ, Yücel ÇALIŞ,
Recep Ali ÇALIŞ, Hüdaver ÇALIŞ
Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançay mah. 129 ada 20 parsel198,60 m²
32020/436Makbule AKYÜZ, Gündüz ÇELİK,
Fatma TURAN, Hatice ÖZTÜRK,
Raife FET, Sevgiye PAKLACI,
Feridun FET, Sevim KIRBOĞA,
Sedat FET, Cevdet FET,
Sabahat SELAMET, Vedat FET,
Ayşe DANIŞ, Fatma FET,
Melek HARDAL, Kubilay FET,
Melahat KANSU, Mehmet FET,
Şaban FET, Fadime TOPUZ,
Necmettin FET, Meryem FET,
İbrahim FET, Recep FET,
Yaşanur MERİÇ, Murat FET,
Fadime HORDOLOŞ, Mustafa FET,
Osman KUL, İlknur KUL, İlker KUL,
Yakup KUL, Mustafa FET
Avast

Yorum Yaz

Başa dön tuşu